Antique French Jacobus Stainer model violin, Mirecourt

Sound sample

Vittorio Monti
Csárdás