Jobs

Job offers and job vacancies for luthiers, violin makers and master violin makers

April 6th,2020

1 violin maker (m/f) and 1 master violin maker (m/f)

Your assignment will be to perform all of the tasks involved in setting up, improving and restoring old stringed instruments. Working from our stately Munich workshop you will set up and restore our broad palette of stringed instruments, returning each one to the appropriate quality and making it ready to play at a high standard. In working at Corilon, you will demonstrate technical expertise and the ideal approaches to the art of a luthier, and if necessary, you will be instructed in precise and aesthetic methods.

We offer an appealing workplace, a friendly workshop with modern equipment, a stimulating young and international team, a variety of different activities, beautiful instruments to work with, and attractive remuneration.

We expect you to have acquired solid knowledge of the fundamentals in the course of your training as well as a sense of artistic beauty. Qualified applicants should have the following:

 • Successfully completed training as a luthier,
 • Speak and understand English or German,
 • A passionate interest in historic instruments,
 • The ability to distinguish yourself with an expedient approach,
 • Enthusiasm about working competently, efficiently, creatively and independently

 

We welcome your application portfolio consisting of a CV, photograph, transcripts and photos of your work.

Corilon violins • Lilienstr. 2 • D-81669 München
Phone: +49 (0)89-444 19 619 • Fax: +49 (0)89-444 19 620
[email protected] • www.corilon.com

 

 

 

Deux luthiers-ères et un-e maître-sse luthier-ère (temps plein ou temps partiel)

 

Offres d’emploi: emplois et stages pour luthiers et maîtres luthiers. Dans nos locaux ensoleillés situés en plein centre de la ville populaire de Munich, vous effectuez tous les travaux afin de remettre en état notre assortiment amplement varié d’anciens instruments à corde et de les restaurer à chaque fois en qualité appropriée et de les rendre prêts à jouer. Ce qui vous attend c’est un poste de travail charmant, un atelier entièrement équipé et moderne, une équipe sympathique, une activité variée, et une rémunération supérieure à la moyenne et adaptée à vos performances pour votre bonne collaboration. Vous aurez chez nous l’occasion de découvrir un travail rigoureux et des méthodes optimisées, ainsi que d’être instruit à des travaux précis à caractère artistique. Nous attendrions de vous la maîtrise de vos outils et des techniques de travail fondamentales que vous avez acquise lors de votre formation. Afin de pouvoir faire partie de notre équipe, vous devriez:

 

 • être diplômé d‘une formation de luthier-ère,

 • Parler et comprendre l’allemand ou l’anglais,

 • vous distinguer par un style de travail ciblé, précis et exact,

 • pouvoir travailler de façon créative et enthousiaste.Nous avons hâte de recevoir votre candidature avec les documents habituels (CV avec photo, certificats de formation et le cas échéant de travail, photos de vos travaux). Les jeunes diplômés talentueux et les femmes sont explicitement encouragés à postuler.

 

Corilon violins · Lilienstrasse 2 · D-81669 München
Phone: +49 (0)89-444 19 619 · Fax: +49 (0)89-444 19 620
ma[email protected]corilon.com · www.corilon.com2 liutai ed 1 mastro liutaio (full time o part time)

 

Offerte di lavoro: assunzioni e tirocini per liutai e mastro liutai. Tutti i lavori richiesti per rinnovare il nostro ampio assortimento di strumenti ad arco antichi, restaurarli in maniera adeguata in base ai rispettivi standard di qualità e renderli pronti all’uso, verranno svolti presso i nostri laboratori particolarmente luminosi situati in posizione centrale nella popolarissima Monaco di Baviera. Vi aspetteranno un posto di lavoro molto affascinante, un’officina moderna completamente attrezzata, un team particolarmente cordiale, un’attività di lavoro molto varia ed una retribuzione per la Vostra collaborazione decisamente superiore alla media e commisurata alle prestazioni professionali richieste. Da noi imparerete a lavorare con precisione e a prendere dimestichezza con alcuni processi di lavorazione ottimizzati, oltre a ricevere un’adeguata formazione su come svolgere in maniera dettagliata un capolavoro artistico. Da Voi ci aspettiamo un’ottima padronanza dei propri strumenti e delle principali tecniche di lavorazione apprese durante la formazione professionale. Per lavorare con noi è necessario:

 

 • aver conseguito a pieni voti una formazione professionale in qualità di liutaio,

 • saper parlare e comprendere la lingua tedesca o inglese,

 • sapersi distinguere con uno stile di lavoro mirato, preciso e incentrato sulla cura del dettaglio,

 • saper svolgere il proprio lavoro con gioia e creatività.Attendiamo la Vostra candidatura corredata con la solita documentazione (curriculum vitae con foto, attestati di lavoro ed eventualmente di formazione professionale, alcune foto dei propri lavori svolti). Invitiamo espressamente a candidarsi giovani diplomati e donne con particolare predisposizione per questo tipo di professione.

 

Corilon violins · Lilienstrasse 2 · D-81669 München
Phone: +49 (0)89-444 19 619 · Fax: +49 (0)89-444 19 620
ma[email protected]corilon.com · www.corilon.com2 houslaři/-houslařky a 1 houslařský mistr (na plný nebo částečný úvazek) – Mnichov

 

Nabídky zaměstnání: Pracovní místa a stáže pro houslaře a houslařské mistry. V našich slunečných provozních prostorách umístěných v centru v oblíbeném Mnichově se budete podílet na opravách široké škály starých strunných nástrojů, které v náležité kvalitě zrestaurujete a obnovíte tak jejich schopnost ke hře. Očekávat můžete atraktivní pracoviště, plně vybavenou moderní dílnu, tým milých spolupracovníků, pestrou práci a výkonově přiměřenou, nadprůměrnou odměnu za Vaši dobře odvedenou práci. U nás se seznámíte s přesnými pracemi a optimalizovanými pracovními metodami a požadujeme realizaci precizního, umělecky utvářeného díla. Očekáváme, že zvládnete svoje nástroje a základní pracovní techniky, které jste se naučili během Vašeho odborného vzdělání. Pro Vaši spolupráci s námi byste měli splňovat tyto předpoklady:

 

 • úspěšně absolvování učňovského oboru houslař/houslařka,

 • schopnost rozumět němčině nebo angličtině a mluvit alespoň jedním z těchto jazyků,

 • cílevědomý, přesný a důkladný styl práce,

 • schopnost pracovat kreativně a s potěšením.

 

Těšíme se na Vaši žádost o místo s obvyklými podklady (životopis s fotografií, školní vysvědčení a případně pracovní osvědčení, fotografie vašich prací). Výslovně se s naší nabídkou volných obracíme především na mladé, talentované absolventy škol a ženy.

 

Corilon violins · Lilienstrasse 2 · D-81669 München
Phone: +49 (0)89-444 19 619 · Fax: +49 (0)89-444 19 620
ma[email protected]corilon.com · www.corilon.com

2 lutników i 1 mistrz lutnik (na pełny lub pół etatu) - Monachium

 

Oferty pracy: Praca i staże jako lutnik i mistrz lutnik. W Naszych słonecznych pracowniach, które są położone centralnie w popularnym Monachium, będziesz wykonywać wszystkie prace związane z odnowieniem i doprowadzeniem do odpowiedniego stanu Naszego szerokiego asortymentu starych instrumentów strunowych. Czeka na Ciebie ciekawe miejsce pracy, w pełni wyposażony i nowoczesny warsztat z przyjaznym zespołem, oraz różnorodny zakres obowiązków. Za swoje osiągnięcia i współpracę otrzymasz ponadprzeciętne wynagrodzenie. U nas poznasz dokładną pracę i zoptymalizowane metody pracy i zostaniesz wdrożony w precyzyjny i artystyczny sposób pracy. Oczekujemy, że sprawnie posługujesz się swoim narzędziem pracy oraz znane są Tobie podstawowe techniki pracy, których nauczyłeś/aś się podczas swojego wykształcenia. Od odpowiedniego kandydata oczekujemy:

 

 • ukończonego wykształcenia lutniczego,

 • znajomości języka niemieckiego lub angielskiego,

 • dokładnej i precyzyjnej pracy,

 • zdolności do radosnej i kreatywnej pracy.Czekamy na Twoje podanie z następującymi dokumentami (życiorys ze zdjęciem, świadectwa ukończenia wykształcenia i pracy, zdjęcia Twoich wykonanych prac). Szczególnie zachęcamy młodych i zdolnych absolwentów, jak i kobiety, do zgłoszenia swojej kandydatury.

 

Corilon violins · Lilienstrasse 2 · D-81669 München
Phone: +49 (0)89-444 19 619 · Fax: +49 (0)89-444 19 620
ma[email protected]corilon.com · www.corilon.com

2 изготовителя скрипок и 1 скрипичный мастер (полная или частичная занятость) - Мюнхен

 

Предлагаемые вакансии: работа и практика для изготовителей скрипок и скрипичных мастеров. Работая в наших солнечных производственных помещениях, расположенных в самом центре очаровательного Мюнхена, Вы будете заниматься всем необходимым для реставрации нашего обширного ассортимента старинных смычковых инструментов, возвращая им изначальное качество и делая их вновь пригодными для игры. Васожидают:приятноерабочееместо, мастерская с полным арсеналом современного оборудования, дружелюбныйколлектив, разносторонняя деятельность и вознаграждение выше среднего уровня, соответствующее результатам Вашего труда. У нас Вы научитесь более точным методам работы, познакомитесь с оптимизированными рабочим итехнологиями и будете посвящены в тайны прецизионной, высокохудожественной обработки. Мы ожидаем от Вас умелое владение своим инструментом и базовыми навыками работы, усвоенными в ходе Вашегообучения. Для сотрудничества с нами от Вас ожидается:

 

 • полное профессиональноеобразование по специальности«скрипичный мастер»;

 • владение немецким или английским языком;

 • целеустремленность, точный и аккуратный стиль работы;

 • готовность к радостному и творческому сотрудничеству.Мы будем рады получить Ваше заявление с обычным набором документов (резюме с фотографиями, дипломы об образовании, рекомендации от прежних работодателей (при их наличии), снимки выполненных Вами работ). В первую очередь к сотрудничеству приглашаются молодые талантливые выпускники, как мужчины, так и женщины.

 

Corilon violins · Lilienstrasse 2 · D-81669 München
Phone: +49 (0)89-444 19 619 · Fax: +49 (0)89-444 19 620
ma[email protected]corilon.com · www.corilon.com

バイオリン製作者(男/女)2名、バイオリン製作マイスター(男/女)1名(フルタイムもしくはパートタイム)- ミュンヘン

 

求人広告:バイオリン製作者、バイオリン製作マイスターの求人並びにインターンシップ. 人気の街ミュンヘンの中心部にある日当たりの良い明るい当社の店内で、古い弦楽器の幅の広い種類を整理し、個々の弦楽器に適切なクオリティーで復元、演奏出来る状態にするための全ての作業を行って頂きます。魅力的な職場、設備の整ったモダンなアトリエ、素敵なチーム、飽きのこない様々な仕事内容と、仕事の出来次第では貴方のパフォーマンスに見合った、平均以上の賃金をお約束します。当社では精確な仕事、最適化された作業方法を習得することが出来、また厳密性、芸術性に富んだ仕事が伝授されます。工具の使い方や基本的な作業技術などは養成学校で学んだはずですので習得しているものと期待しています。応募条件は下記の通りです:

 

 • バイオリン製作者になるための養成学校を卒業された方。

 • ドイツ語または英語を話し、理解が出来る方。

 • 目的に向け、正確で精密に働く姿勢を持っている方。

 • クリエイティブな仕事が出来ることに喜びを感じる方。通常の書類(写真付き履歴書、修業証明書、必要ある場合は職歴証明書)をご送付下さい。ご応募お待ちしております。若くて才能のある卒業生や女性の方の応募は特に歓迎します。

 

Corilon violins · Lilienstrasse 2 · D-81669 München
Phone: +49 (0)89-444 19 619 · Fax: +49 (0)89-444 19 620
ma[email protected]corilon.com · www.corilon.com